O SNRR „ADIUTARE”


NASZA MISJA:

„ABY SZKOLIĆ, ROZWIJAĆ RATOWNICTWO
ORAZ NIEŚĆ SZYBKĄ I SKUTECZNĄ POMOC”


Film promujący Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” w Gdańsku powołano do życia 30 maja 2004 roku. Jego powstanie było efektem pracy grupy młodych ludzi bardzo zaangażowanych w ratownictwo, pomoc humanitarną oraz edukację z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie cywilnych działań ratowniczych oraz poszukiwawczych zarówno na terenie Polski jak i poza granicami naszego kraju.  „ADIUTARE” realizuje swoje działania statutowe poprzez pomoc organizacjom i instytucjom w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu ratowniczego oraz szkolenie personelu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” zabezpiecza od strony medycznej różnego rodzaju imprezy masowe, koncerty, festyny, imprezy sportowe oraz spotkania religijne na terenie Trójmiasta, województwa pomorskiego oraz w województwach ościennych.

S.N.R.R. „ADIUTARE” jest inicjatorem bądź pomaga w organizacji wielu interesujących przedsięwzięć. Wspólnie z innymi organizacjami organizowaliśmy koncerty, konkursy, festyny oraz liczne akcje charytatywne. Każde ze wspomnianych przedsięwzięć poza wymierną korzyścią dla społeczeństwa niosło ze sobą również wiele radości i zabawy.

S.N.R.R. „ADIUTARE” organizuje szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak również ratownictwa medycznego. Szkolenia są zaadresowane zarówno do osób prywatnych jak i zorganizowanych grup oraz przedsiębiorstw i instytucji. Program szkolenia jest każdorazowo konsultowany i dobierany do wymagań i oczekiwań odbiorców kursu. Programy szkoleń opracowywane są przez specjalistów – ratowników i lekarzy z zakresu medycyny ratunkowej – co pozwala dostosować poruszane tematy do charakterystyki miejsca działań oraz mogących wystąpić zagrożeń.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa “ADIUTARE” organizuje również pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Pokazy dobierane są w zależności od potrzeb zamawiającego.

Razem będziemy w stanie zrealizować każde przedsięwzięcie, które może przyczynić się do szerzenia wiedzy z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.