WŁADZE


 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES ZARZĄDU:
Arkadiusz KUŹMIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU:
Wojciech LELEK

SEKRETARZ ZARZĄDU:
Michał TRESKA

SKARBNIK:
Marek PŁASZKO-TYNDZIK

CZŁONEK ZARZĄDU:
Marcin OKUNIEWSKI

 


 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

PRZEWODNICZĄCA K.R.:
Emilia JANKOWSKA

CZŁONEK K.R.:
Michał MILEWSKI

CZŁONEK KR.:
Monika WEJNARSKA

 


 

NADZÓR NAD LEKAMI

mgr piel. Michał MILEWSKI
lek. Janusz SPRINGER