SZKOLENIA

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” realizuje szkolenia, pokazy, ćwiczenia i prezentacje z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla różnych grup odbiorców.

Posiadamy następujące bloki szkoleniowe – szkolenia komercyjne:

 • Szkolenie dla pracowników – podstawowe (8h dydaktycznych)
 • Szkolenie dla pracowników biurowych (5h dydaktycznych)
 • Szkolenie dla pracowników fizycznych (9h dydaktycznych)
 • Szkolenie dla przedszkolanek (5h dydaktycznych)
 • Szkolenie dla pracowników placówek oświatowych (8h dydaktycznych)
 • Szkolenie BLS-AED (3h dydaktyczne)

Ponadto realizujemy szkolenia dla osób indywidualnych (grupa minimum 5 osób)

 • Szkolenie pediatryczne – dla rodziców i opiekunów dzieci (6h dydaktycznych)
 • Szkolenie pełne pierwszej pomocy (16h dydaktycznych)

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu / szkolenia wraz z zawartą tematyką. Zaświadczenia ważne są 3 lata.

W szkoleniach zawierana jest tematyka każdorazowo ustalana indywidualnie z zamawiającym tak aby jak najlepiej dopracować szkolenie do odbiorcy.

 • Wzywanie pomocy – 112 / 999 / 998
 • Postępowania z osobą omdlałą
 • Postępowania z osobą nieprzytomną – oddychającą
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Obsługa defibrylatora automatycznego (AED)
 • Postępowanie w wypadku ran i zranień
 • Postępowanie z osobą poparzoną
 • Poszkodowany z podejrzeniem urazu kręgosłupa
 • Zakrztuszenia
 • Wychłodzenie i przegrzanie organizmu
 • Wypadki szczególne
 • Wyposażenie i obsługa apteczek pierwszej pomocy
 • Postępowanie z poszkodowanym dzieckiem / niemowlęciem
 • RKO i odkrztuszanie dzieci / niemowląt

 

SYMULACJE WYPADKÓW I ZDARZEŃ to jeden z elementów dodatkowych na naszych szkoleniach. W celu podniesienia atrakcyjności szkolenia oraz przygotowania kursantów do realnych działań przeprowadzamy symulacje różnych zdarzeń w naturalnym środowisku miejsca pracy bądź nauki. Podczas symulacji pracownicy mają okazję udzielać pomocy ucharakteryzowanym osobom poszkodowanym w warunkach zbliżonych do naturalnych – charakteryzacja zranień i urazów, zadymienie, symulacja pożaru.
Aby w jak największym stopniu urealnić szkolenie stosujemy materiały i rekwizyty wykorzystywane w charakteryzacji filmowej – sztuczne rany, zadymiarki, itp.

MAŁY RATOWNIK” oraz „RATOWNIK TWOIM PRZYJACIELEM JEST” to zajęcia w ramach realizowanych programów edukacyjnych „ADIUTARE”, których odbiorcami są dzieci w przedszkolach i w pierwszych klasach szkoły podstawowej.
Podczas zajęć najmłodsi dowiadują się jak prawidłowo wezwać pomoc do osoby poszkodowanej, jak sprawdzić czynności życiowe oraz jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycję bezpieczną. Istnieje też możliwość prezentacji ambulansu ratunkowego i sprzętu, którym dysponują ratownicy. Dla najmłodszych zajęcia prowadzone są w formie zabawy.

POKAZY DLA SZKÓŁ i ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY to okazja do zaprezentowania i przećwiczenia technik udzielania pierwszej pomocy w zdarzeniach, które najczęściej mają miejsce w życiu codziennym.
Odbiorcami jest młodzież szkolna, gimnazjalna i licealiści. Odwiedzamy również uczelnie wyższe.

POKAZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO podczas festynów i imprez zorganizowanych cieszą cię bardzo dużym zainteresowaniem. Personel ratowniczy „ADIUTARE” prezentuje sprzęt i wyposażenie ambulansu ratunkowego, punktu pierwszej pomocy oraz pojazdu wsparcia medycznych działań ratowniczych – jedyny na Pomorzu.
Można również w punkcie nauki pierwszej pomocy zapoznać się z najprostszymi technikami ratowania osoby nieprzytomnej oddychającej, nieoddychającej oraz zapoznać się z obsługą defibrylatora AED.  Jest to znakomita forma uatrakcyjnienia każdego eventu o charakterze plenerowym.


W razie pytań lub chęci zamówienia zajęć edukacyjnych albo szkolenia zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie +48 533 314 112