ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa ,,ADIUTARE” posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu zabezpieczeń medycznych najróżniejszych imprez oraz wydarzeń.

Jako zarejestrowany PODMIOT LECZNICZY oraz PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE oferujemy Państwu kompleksową, w pełni profesjonalną obsługę medyczną wydarzeń masowych i niemasowych.

Nasz personel oraz sprzęt i aparatura medyczna spełniają wszelkie wymagania określone obowiązującymi aktami prawnymi, gwarantując najwyższą jakość wykonywanej usługi.

Jesteśmy w stanie zrealizować pełne zabezpieczenie medyczne każdego wydarzenia o charakterze imprezy masowej do 30.000 osób zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej oraz Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dysponujemy między innymi:

  • Zespołami wyjazdowymi ratownictwa medycznego typu podstawowego (P)
  • Zespołami wyjazdowymi ratownictwa medycznego typu specjalistycznego (S)
  • Punktami medycznymi (dostosowanymi do potrzeb danego wydarzenia w odpowiedni sprzęt oraz personel)
  • Patrolami pieszymi składającymi się z personelu medycznego (ratownicy medyczni lub pielęgniarki)
  • Patrolami ratowniczymi składającymi się ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Patrolami mobilnymi na rowerach ratowniczych z wyposażeniem do udzielania pomocy medycznej.

Dotychczas zaufało nam wiele podmiotów, firm, instytucji oraz jednostek samorządowych i rządowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy.