ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

SNRR „ADIUTARE” ma ponad 18-letnie doświadczenie w zabezpieczeniach medycznych najróżniejszych imprez oraz wydarzeń.

Jako PODMIOT LECZNICZY oraz PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE spełniamy wszystkie wymagania określone obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi posiadanych zespołów wyjazdowych i pieszych.

Jesteśmy w stanie zrealizować kompleksową obstawę medyczną każdego wydarzenia o charakterze imprezy masowej do 30.000 osób, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi standardów wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego i patroli pieszych.

Dysponujemy:

  • Zespołami wyjazdowymi podstawowymi (P)
  • Zespołami wyjazdowymi specjalistycznymi (S)
  • Punktem medycznym z personelem medycznym wraz z lekarzem
  • Punktami pierwszej pomocy bez lekarza
  • Patrolami pieszymi pierwszej pomocy złożonymi z personelu medycznego
  • Patrolami pieszymi pierwszej pomocy złożonymi z ratowników KPP
  • Patrolami mobilnymi ratowników na rowerach z wyposażeniem I pomocy
  • Zespołem medycznym typu „First responder” z wyposażeniem medycznym

Przypominamy:
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia medycznego każdej imprezy która posiada co najmniej  500 osób w obiekcie zamkniętym lub co najmniej 1000 osób na przestrzeni otwartej.

Podmiot realizujący zabezpieczenie medyczne wybrany przez organizatora MUSI BYĆ PODMIOTEM LECZNICZYM oraz PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z SYSTEMEM PRM, a zespoły wyjazdowe, piesze oraz punkty medyczne zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 6.02.2012 ROKU W SPRAWIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA POD WZGLĘDEM MEDYCZNYM IMPREZ MASOWYCH obligatoryjnie MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE WYPOSAŻENIE I MUSZĄ BYĆ W KONKRETNEJ ILOŚCI.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” najlepszym jest gwarantem realizacji zlecenia obstawy medycznej na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zaufało nam wiele podmiotów, firm, instytucji oraz jednostek samorządowych i rządowych.

Przed zabezpieczeniem medycznym każdorazowo jest przygotowywany plan obstawy medycznej, umowa pomiędzy zamawiającym i „ADIUTARE” oraz ustalana jest konkretna cena za realizację zamówienia. Nie ma żadnych ukrytych kosztów ani dodatkowych opłat.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

[email protected]

+48 533 314 112

AKTY PRAWNE DO POBRANIA: